UA-43281134-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Centrum Gitarowe

Lucky Greg

 Grzegorz Łucki

Nasze placówki:

ul. Czarnogórska 14,

Wolska 12 , Szkolna 4

tel. 606328239

centrum.gitarowe@gmail.com

nip 945 133 10 92, regon 120797913

Dane do przelewu:

 

Grzegorz Łucki    

 58 1020 2906 0000 1702 0040 0382

 

 

 

 

 

Autorski program nauczania I stopnia w Centrum Gitarowym Lucky Greg

 

 

Podstawowe cele nauczania:

 1. Rozbudzenie w uczniu zainteresowania muzyką.

 2. Rozwijanie predyspozycji i talentu muzycznego ucznia.

 3. Nauka świadomej i samodzielnej pracy z instrumentem.

 4. Kształtowanie wyobraźni, wrażliwości oraz poczucia piękna w muzyce.

 5. Zachęcenie do samodzielnego kształcenia się w grze na instrumencie i rozwoju świadomości muzycznej.

 

Materiały pomocnicze:

 1. Krauzowicz - Metoda i nauka gry na gitarze.

 2. M. Adamiak, G. Templin – Gitara krok po kroku cz. I, cz. III.

 3. G. Templin – Gitara krok po kroku cz. II

 4. K. Sosiński – Materiały do nauki gry na gitarze.\

 

Program nauczania:

 

Podstawowe zagadnienia:

 1. Budowa gitary, omówienie części instrumentu, nazwy strun.

 2. Zasady konserwacji instrumentu.

 3. Utrzymanie odpowiedniej postawy podczas gry.

 4. Nauka strojenia instrumentu.

 

 

 

Ćwiczenia rytmiczne oraz chromatyczne:

 1. Wprowadzenie pojęć związanych z rytmem, podział wartości rytmicznych.

 2. Ćwiczenia na pustych strunach.

 3. Ćwiczenia chromatyczne rozwijające technikę gry oraz koordynację obu rąk.

 

Techniki czytania zapisu muzycznego:

 1. Proste melodie na gryfie gitary zapisane za pomocą numerów progów oraz dźwięków.

 2. Tabulatura – nauka czytania oraz poprawnego odgrywania dźwięków.

 3. Nuty – omówienie zapisu dźwięków na pięciolinii, ćwiczenia rytmiczne służące przyswojeniu notacji.

 

Ogół zagadnień teoretycznych oraz praktycznych:

 1. Dźwięki gamy C – dur.

 2. Lokalizacja dźwięków strun na gamie.

 3. Pierwsze melodie na gryfie w zapisie cyfrowym.

 4. Tabela dźwięków.

 5. Proste melodie zapisane za pomocą dźwięków.

 6. Tabela podstawowych akordów.

 7. Technika uderzenia podstawowego.

 8. Akordy barre

 9. Inerwały. Nazwy oraz lokalizacja na gryfie.

 10. Interwałowa budowa akordów.

 11. Pasaże typu Xmaj7

 12. Powiązanie gamy C – dur z pasażem Xmaj7.

 13. Odgrywanie gamy w różnych pozycjach na gryfie.

 14. Budowa interwałowa gamy A – moll.

 15. Pasaże typu Xmin7.

 16. Równoległość skal na zasadzie koła kwintowego.

 17. Budowa interwałowa skali miksolidyjskiej.

 18. Pasaże typu X7.

 19. Blues 12 taktowy z wykorzystaniem akordów Xmaj, Xmin, X7.

 20. Budowa interwałowa pentatoniki mollowej.

 21. Improwizacja za pomocą pentatoniki w bluesie 12 taktowym.

 22. Zagrywki bluesowe.

 23. Budowa interwałowa pentatoniki durowej.

 24. Łączenie pentatonik.

 25. Akordy typu Xsus oraz Xadd

 26. Skale modalne.

 27. Akordy z dodanymi interwałami złożonymi.

 28. Gamy symetryczne.

 29. Techniki w rytmie reggae, ska, funky.

 30. Doskonalenie technik Hammer on, Pull off, Slide, Legato, Staccato.