UA-43281134-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Centrum Gitarowe

Lucky Greg

 Grzegorz Łucki

Nasze placówki:

ul. Czarnogórska 14,

Wolska 12 , Szkolna 4

tel. 606328239

centrum.gitarowe@gmail.com

nip 945 133 10 92, regon 120797913

Dane do przelewu:

 

Grzegorz Łucki    

 58 1020 2906 0000 1702 0040 0382

 

 

Poziom 0

Zagadnienia przygotowane z myślą o osobach, które stawiają pierwsze kroki w świecie muzyki.


 

 • Budowa gitary

 • Nazwy strun

 • Pięciolinia

 • Dźwięki gamy C dur

 • Lokalizacja dźwięków na pięciolinii

 • Lokalizacja dźwięków strun na gamie

 • Oktawa – nazwy oktaw

 • Znaki chromatyczne

 • Skala chromatyczna

 • Tabela dźwięków

 • Pierwsze akordy

 • Drzewo rytmiczne

 • Pojęcia związane z rytmem

 • Techniki palcowania

 • Techniki palcowania z wykorzystaniem poznanych akordów

 • Technika uderzenia podstawowego.


 

Poziom 1

Podstawowa wiedza na temat budowy akordów, skal oraz zasady rządzące muzyką. Dla osób, które mają już za sobą pierwszy kontakt z gitarą.

 

 • Interwały proste

 • Interwały złożone

 • Lokalizacja interwałów na gryfie

 • Lokalizacja interwałów na pięciolinii

 • Budowa interwałowa akordów

 • Budowa akordów na pięciolinii

 • Rozkład pasażowy akordów na gryfie

 • Akordy barre

 • Podstawowe czterodźwięki septymowe oraz ich budowa interwałowa

 • Budowa czterodźwięków na pięciolinii

 • Rozkład pasażowy czterodźwięków na gryfie

 • Schematy graficzne akordów septymowych

 • Budowa interwałowa i odległościowa gamy durowej

 • Transpozycja gamy do innych tonacji

 • Gama durowa w formie gitarowej skali na gryfie gitary w jednej, dwóch oraz trzech oktawach

 • Tonacje w durze naturalnym (gamy jednoimienne)

 • Budowa tercjowa akordów oparta o gamę C dur

 • Funkcje harmoniczne oraz ich rola w muzyce

 • Przykładowy blues 12 taktowy oparty o funkcje harmoniczne

 • Budowa interwałowa i odległościowa gamy molowej

 • Tonacje w molu naturalnym (gamy jednoimienne)

 • Gamy symetryczne (paralelne)

 • Koło Kwintowe

 • Pentatonika molowa oraz jej budowa interwałowa.